قرمز سبز آبي خاکستري
هر كه در آنچه فرا مي گيرد بسيار بينديشد، دانش خود را استوار ساخته و آنچه را نفهميده مي فهمد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت