قرمز سبز آبي خاکستري
حكمت را هرجا كه باشد بگير كه حكمت در سينه منافق بالا و پايين مي رود تا از آن بيرون آيد و در سينه مؤمن كنار همراهانش جاي گيرد. [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت