قرمز سبز آبي خاکستري
نادان را نبينى جز كه كارى را از اندازه فراتر كشاند ، و يا بدانجا كه بايد نرساند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت